Category Archives: ประกันแบบสะสมทรัพย์

สะสมทรัพย์ 15ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 7 ปี ฟิต มีเงินปันผล 7 PAY 15 FIT (Par)

เอไอเอ สะสมทรัพย์ 15ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 7 ปี ฟิต (มีเ […]

สะสมทรัพย์ 15ปี คุ้มครอง 25 ปี มีเงินปันผล (15PAY25 Special)

เอไอเอ สะสมทรัพย์ 25 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี
[av_one_fifth first min_height=” vertical_alignme […]

สะสมทรัพย์ ลดหย่อนภาษีได้ 20 ปี มีเงินปันผล AIA Excellent (Par)

AIA Excellent (Par) 20 ปี
[av_textblock size=” font_color=” color=&#8 […]