สะสมทรัพย์ 15ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 7 ปี ฟิต มีเงินปันผล 7 PAY 15 FIT (Par)

เอไอเอ สะสมทรัพย์ 15ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 7 ปี ฟิต (มีเงินปันผล)
AIA 7 Pay 15 FIT (Par)

ระยะเวลาความคุ้มครอง

อายุ 1 เดือน – 70 ปี

อายุผู้ขอเอาประกันภัย*

1 เดือน – 70 ปี

ช่องทางการขาย

ตัวแทน

 

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

บริหารเงินออมของครอบครัวและวางแผนภาษีของคุณไปพร้อมกัน
ด้วยกรมธรรม์ AIA 7 Pay 15 FIT (Par)

อายุ 1 เดือน – 70 ปี

 

ชื่อแบบประกัน สะสมทรัพย์ 15ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 7 ปี ฟิต (มีเงินปันผล)
ชื่อย่อ AIA 7 Pay 15 FIT (Par)
สำหรับ ชาย/หญิง อายุ 1 เดือน – 70 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
ระยะเวลาคุ้มครอง 15 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัน 7 ปี
ความคุ้มครองชีวิต จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น + จำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่ม
ผลประโยชน์ เงินคืน** ตลอดสัญญารวม 203% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยภัยเริ่มต้น + เงินปันผล* ณ ครบกำหนดสัญญา
สิทธิในการลดหย่อนภาษี เบี้ยประกันภัยของ 7 Pay 15 FIT (Par) (ไม่รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม) สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 100,000 บาท
ส่วนลดเบี้ยประกันภัย จำนวนเงินเอาประกันตั้งแต่ 250,000 บาทขึ้นไป รับส่วนลด 1 บาท ต่อจำนวนเงินเอาประกัน 1000

1488984263212

7 PAY 15 FIT (PAR)

ออมเพิ่ม เติมสุข

b_7pay15_fit_par_2016_Pกแปปage_2

ชำระเบี้ยประกันภัย 7 ปี
รับความคุ้มครอง 15 ปี
01

รับความคุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้น เริ่มปีกรมธรรม์ที่ 4 และสูงสุดที่ 200 %
ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น บริษัทจ่ายผลประโยชน์นี้ในกรณีที่
ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
ได้รับเงินคืน** 4% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น ทุก 2 ปี เริ่มสิ้นปี
กรมธรรม์ที่ 2 รวม 7 ครั้ง และเงินครบสัญญา 175% ของจำนวนเงิน
เอาประกันเริ่มต้น รวมผลประโยชน์เงินคืน 203% ของจำนวนเงินเอาประกัน
เริ่มต้น บริษัทจ่ายผลประโยชน์นี้ให้ผู้เอาประกันในขณะยังมีชีวิตอยู่
04
ได้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100000 บาท
ตามข้อกำหนดของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้
(ฉบับที่ 172)
03
บริษัทจ่ายเบี้ยประกัน หากกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ก่อนครบอายุ 60 ปี จากสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้น
เบี้ยประกัน WP

02

เพิ่มความอุ่นใจได้ด้วยการแนบสัญญาเพิ่มเติมต่าง ๆ

* กรมธรรม์ฉบับนี้เป็นแบบที่มีเงินปันผลที่ไม่รับรองการจ่าย โดยบริษัทจะพิจารณากำหนดให้เมื่อถึง ณ สิ้นปีกรมธรรม์นั้นๆ และในกรณีคงเงินปันผลสะสมไว้กับบริษัท ปัจจุบันบริษัทกำหนดให้ดอกเบี้ยในอัตรา 2% ต่อปี (สำหรับรอบครึ่งปีปฏิทิน เริ่ม 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2559) ซึ่งอัตราดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทกำหนด ผู้เอาประกันสามารถตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย (ถ้ามี) ได้ที่เว็บไซต์ aia.co.th/th/help-support/announcement.html

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *