AIA CI SuperCare เอไอเอ ซีไอ ซูเปอร์แคร์ ประกันโรคร้ายแรงเด็ก ตลอดชีพ

[av_textblock size=” font_color=” color=” av_uid=’av-kkoe5x’]

โรคร้าย

AIA CI SuperCare

เอไอเอ ซีไอ ซูเปอร์แคร์ (ไม่มีเงินปันผล)

[/av_textblock] [av_textblock size=” font_color=” color=” av_uid=’av-1xdxvp’] ใหม่! แบบประกัน AIA CI SuperCare

แผนประกันชีวิตและคุ้มครองโรคร้ายแรงตลอดชีพ รุปแบบใหม่ของวงการประกันที่ให้คุณสามารถวางแผนการชำระเบี้ยสั้นๆ 10 ปี หรือ 20 ปี แต่ได้รับความคุ้มครองยาวตลอดชีพ หรือถึงอายุ 99 ปี และมีมูลเวณคืนกรมธรรม์ได้ด้วย และยังคุ้มครองโรคร้ายแรงตั้งแต่ระดับเริ่มต้น ระดับปานกลางและระดับรุนแรง ครอบคลุมโรคร้ายแรงหลายโรค ตรวจพบโรคร้ายแรงตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ รับเงินชดเชยค่าสินไหมทันที ไม่จำเป็นต้องถึงขั้นเสียชีวิต
[/av_textblock] [av_textblock size=” font_color=” color=” av_uid=’av-hdkns5′] จุดเด่นของประกัน AIA CI SuperCare
[/av_textblock] [av_iconlist position=’left’ iconlist_styling=” custom_title_size=” custom_content_size=” font_color=” custom_title=” custom_content=” color=” custom_bg=” custom_font=” custom_border=” av_uid=’av-g7q3o5′] [av_iconlist_item title=’ครอบคลุมโรคร้ายแรงระต้นถึงระดับปานกลาง รวม 18โรค/การรักษา’ link=” linktarget=” linkelement=” icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-e8estx’][/av_iconlist_item] [av_iconlist_item title=’โรคร้ายแรงระดับรุ่นแรง 44 โรค/การรักษา’ link=” linktarget=” linkelement=” icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-c443np’][/av_iconlist_item] [av_iconlist_item title=’เบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญา’ link=” linktarget=” linkelement=” icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-bk62w5′][/av_iconlist_item] [av_iconlist_item title=’สามารถระยะเวลาในการชำระเบี้ยประกันได้ว่าจะเป็น 10 ปี หรือ 20 ปี’ link=” linktarget=” linkelement=” icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-8ukx4l’][/av_iconlist_item] [av_iconlist_item title=’เฉพาะเบี้ยประกันในส่วนของความคุ้มครองชีวิต สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้’ link=” linktarget=” linkelement=” icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-7bt96t’][/av_iconlist_item] [av_iconlist_item title=’มีมูลค่าเวณคืนกรมธรรม์’ link=” linktarget=” linkelement=” icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-5uw185′][/av_iconlist_item] [/av_iconlist] [av_textblock size=” font_color=” color=” av_uid=’av-4aeus5′]

โรคร้ายแรงที่ให้ความคุ้มครองใน AIA CI SuperCare กลุ่มโรคร้ายแรง โรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง (18 โรค) โรคร้ายแรงระดับรุนแรง (44 โรค)

กลุ่มโรคร้ายแรง

โรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง (18 โรค)

โรคร้ายแรงระดับรุนแรง (44 โรค)

กลุ่ม 1 โรคมะเร็งและเนื้องอก 1. โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม 1. โรคมะเร็งระยะลุกลาม
2. การผ่าตัดเนื้องอกต่อมใต้สมองออก 2. เนื้องอกในสมองชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง
กลุ่ม 2 โรคหัวใจ การหายใจและระบบการไหลเวียนโลหิต 3. โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาด้วยการสวนหลอดเลือดหัวใจ 3. กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
4. การผ่าตัดลอกเยื่อหุ้มหัวใจ 4. การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
5. การรักษาโรคลิ้นหัวใจด้วยการสวนหลอดเลือด 5. โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
6. การรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าโดยวิธีใส่สายสวนทางหลอด หรือภาวะการโป่งพองของหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าที่ระดับอกหรือระดับท้อง 6. การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจ
7. การใส่เครื่องกรองลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำใหญ่ 7. การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ เอออร์ต้า
8. โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูงแบบปฐมภูมิ
9. โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง หรือโรคปอดระยะสุดท้าย
10. โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดโลหิต
กลุ่ม 3 โรคหลอดเลือดสมอง ระบบประสาท และกล้ามเนื้อ 8. โรคหลอดเลือดสมองที่ต้องได้รับการผ่าตัดลอกหลอดเลือดแดงคาโ 11. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
9. โรคหลอดเลือดสมองที่ต้องรักษาโดยวิธีใส่สายสวนเส้นเลือดแดงบริเวณคอ 12. โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัด
10. โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่รักษาโดยใช้ขดลวดผ่านสายสวนทางหลอดเลือด 13. ภาวะโคม่า
11. การผ่าตัดฝังท่อระบายในโพรงสมอง 14. โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ (คุ้มครองถึงอายุ 80 ปีบริบูรณ์)
15. โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย
16. สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส
17. โรคพาร์กินสัน (คุ้มครองถึงอายุ 80 ปีบริบูรณ์)
18. โรคระบบประสาทมัลติเพิลสะเคลอโรสิส
19. โรคของเซลล์ประสาทควบคุมการเคลื่อนไหว
20. ภาวะอะแพลลิก
21. อัมพาตของกล้ามเนื้อแขนหรือขา
22. โรคโปลิโอ
23. โรคกล้ามเนื้อเสื่อม
กลุ่ม 4 โรคอวัยวะและระบบการทางานที่สาคัญของร่างกาย 12. การผ่าตัดตับออกหนึ่งกลีบ 24. ตับวาย
13. การผ่าตัดไตออกหนึ่งข้าง 25. ไตวายเรื้อรัง
14. การผ่าตัดปอดออกหนึ่งข้าง 26. โรคลาไส้อักเสบเป็นแผลรุนแรง
27. การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือ ปลูกถ่ายไขกระดูก
28. โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง
29. ภาวะตับอ่อนอักเสบที่กลับเป็นซ้าและเรื้อรัง
30. ไตอักเสบลูปูส จากโรคซิสเต็มมิค ลูปูส อิริเธมาโตซูส (SLE)
31. ภาวะข้ออักเสบรูมาตอยด์ชนิดรุนแรง
กลุ่ม 5 ภาวะติดเชื้อ การบาดเจ็บร้ายแรง และภาวะทุพพลภาพ 15. แผลไหม้ชนิดรุนแรงน้อย (การเกิดแผลไหม้ระดับ 2) 32. แผลไหม้ฉกรรจ์ (การเกิดแผลไหม้ระดับ 3)
16. การผ่าตัดเลือดคั่งใต้เยื่อหุ้มสมองอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 33. การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง
17. การสูญเสียแขนหรือขาหนึ่งข้างหรือตาหนึ่งข้าง 34. การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
– โดยไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจาวันได้ด้วยตนเองอย่างถาวรตั้งแต่ 3 อย่างขึ้นไป และไม่สามารถทางานหรือประกอบอาชีพใดๆ ได้ คุ้มครองตั้งแต่ อายุ 17 – 70 ปี
– สูญเสียแขนหรือขา หรือตา ตั้งแต่ 2 อย่างขึ้นไป หรือสูญเสียสายตา ทั้ง 2 ข้าง คุ้มครองตั้งแต่ อายุ 0 – 70 ปี
18. โรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา
35. การสูญเสียการดารงชีพอย่างอิสระ (คุ้มครองอายุ 17-70 ปี)
36. ตาบอด
37. การฉีกขาดของรากประสาทต้นแขน
38. การสูญเสียความสามารถในการพูด
39. โรคเนื้อเยื่อพังผืดอักเสบติดเชื้อและเป็นเนื้อตาย
40. โรคเท้าช้าง
กลุ่ม 6 โรคร้ายแรงสาหรับผู้เยาว์ (คุ้มครอง 1 เดือน – 16 ปี) 41. โรคไข้รูมาติกที่ทาให้หัวใจผิดปกติ
42. โรคคาวาซากิที่ทาให้เกิดโรคแทรกซ้อนของหัวใจ
43. โรคเบาหวานชนิดที่ 1 ชนิดต้องใช้อินซูลิน
44. โรคน้าไขสันหลังคั่งในโพรงสมองซึ่งเกิดภายหลังและต้องใส่ท่อระบาย
[/av_textblock] [av_textblock size=” font_color=” color=” av_uid=’av-1vh511′] เงื่อนไขการรับประกันโดยย่อ

ชื่อทางการตลาด AIA CI SUPERCARE 10/99 AIA CI SUPERCARE 20/99
อายุรับประกัน 1 เดือน ถึง 65 ปี 1 เดือน ถึง 65 ปี
เวลาการคุ้มครอง ตลอดชีพ หรือ จนถึงอายุ 99 ปี ตลอดชีพ หรือ จนถึงอายุ 99 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ย 10 ปี 20 ปี
จำนวนเงินเอาประกัน 500,000 – 10,000,000 บาท 300,000 – 10,000,000 บาท
[/av_textblock] [av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-jrogr3fd’ admin_preview_bg=”]
[/av_textblock]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *