เอไอเอ ตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (ไม่มีเงินปันผล) AIA 20 PAY LIFE (NON PAR)

ประกันชีวิต AIA 20ปี คุ้มครองตลอดชีพ
[av_one_fifth first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” av_uid=’av-kmgbv’] [av_image src=’https://xn--12cs5achmbo6esbh7eaa1bkh1dr7tcf8f.com/wp-content/uploads/2015/11/aia20paylifenon-par_page_1-212×300.jpg’ attachment=’42’ attachment_size=’medium’ align=’center’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ av_uid=’av-k1g03′][/av_image] [/av_one_fifth] [av_four_fifth min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” av_uid=’av-jan17′] [av_textblock size=” font_color=” color=” av_uid=’av-1ut6j’]

เอไอเอ ตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี
(ไม่มีเงินปันผล)

AIA 20 PAY LIFE (NON PAR) | ประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครอง

[/av_textblock] [/av_four_fifth] [av_one_fifth first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” av_uid=’av-i5cdr’][/av_one_fifth] [av_one_fourth min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” av_uid=’av-hfxc3′] [av_textblock size=” font_color=” color=” av_uid=’av-h0cor’]

ระยะเวลาความคุ้มครอง

ตลอดชีพ หรือ ถึงอายุ 99 ปี

[/av_textblock] [/av_one_fourth] [av_one_fourth min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” av_uid=’av-g7ze3′] [av_textblock size=” font_color=” color=” av_uid=’av-fmuwb’]

อายุผู้ขอเอาประกันภัย*

1 เดือน – 70 ปี

[/av_textblock] [/av_one_fourth] [av_one_fourth min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” av_uid=’av-fbcgv’] [av_textblock size=” font_color=” color=” av_uid=’av-emlcb’]

ช่องทางการขาย

ตัวแทน

[/av_textblock] [/av_one_fourth] [av_hr class=’default’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-dy30f’] [av_one_fifth first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” av_uid=’av-dhn9n’][/av_one_fifth] [av_one_half min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” av_uid=’av-cz8az’] [av_textblock size=” font_color=” color=” av_uid=’av-ca9gn’]

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ความอุ่นใจของครอบครัว คือ กุญแจของความสำเร็จของการดำเนินชีวิต เพราะครอบครัวสำคัญที่สุด

เอไอเอ ตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (ไม่มีเงินปันผล) เป็นแบบประกันที่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของครอบครัว และเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความอุ่นใจให้ครอบครัวได้

[/av_textblock] [/av_one_half] [av_one_fourth min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” av_uid=’av-bm0e3′] [av_textblock size=” font_color=” color=” av_uid=’av-14chb’] สนใจซื้อประกัน aia
[su_service title=”ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต” icon=”icon: phone” icon_color=”#596c80″][/su_service]


[su_service title=”ดาวน์โหลดโบรชัวร์” icon=”icon: download” icon_color=”#596c80″][/su_service]


[su_service title=”แชร์ให้เพื่อน” icon=”icon: share” icon_color=”#596c80″][/su_service]
[/av_textblock] [/av_one_fourth] [av_textblock size=” font_color=” color=” av_uid=’av-aipvv’] [layerslider id=”8″] [/av_textblock] [av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” av_uid=’av-9q2sf’] [av_textblock size=” font_color=” color=” av_uid=’av-9d67f’]

ตารางรายละเอียด AIA 20 PAY LIFE (NON PAR)

ชื่อแบบ เอไอเอ ตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (ไม่มีเงินปันผล)
ชื่อย่อ AIA 20 PLNP / Ratebook B
สำหรับ ชาย/หญิง อายุ 1 เดือน – 70 ปี
จำนวนเงินเอาประกันขั้นต่ำ 100,000 บาท
ระยะเวลาคุ้มครอง ตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี)
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน 20 ปี
ความคุ้มครองชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน
ผลประโยชน์ เงินคืน ณ ครบสัญญาจำนวน 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน
สิทธิในการลดหย่อนภาษี เบี้ยประกันของ AIA 20Pay Life (Non Par) (ไม่รวมเบี้ยประกันของสัญญาเพิ่มเติม)
สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 100,000 บาท
ส่วนลดเบี้ยประกัน
จำนวนเงินเอาประกันภัย ส่วนลดเบี้ยประกันภัยอัตราต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท
250,000 – 599,999 บาท หักออก 1 บาท
ตั้งแต่ 600,000 บาทขึ้นไป หักออก 2 บาท
[/av_textblock] [/av_one_full] [av_textblock size=” font_color=” color=” av_uid=’av-8p80j’] 0002
[/av_textblock] [av_one_fifth first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” av_uid=’av-7y7en’][/av_one_fifth] [av_three_fifth min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” av_uid=’av-7hz83′] [av_textblock size=” font_color=” color=” av_uid=’av-737cv’]

20 PAY LIFE (NON PAR)

ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (ไม่มีเงินปันผล)

ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี คุ้มครองยาวนานตลอดชีพ หรือจนครบอายุ 99 ปี
01
รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน หรือ มูลค่าเงินสด หรือจำนวนเบี้ยประกันมาตรฐานของกรมธรรม์หลักที่ชำระมาแล้วทั้งหมด โดยคำนวณเป็นงวดการชำระเบี้ยประกันรายเดือนต่อปี แล้วแต่จำนวนใด จะมากกว่า บริษัทจ่ายผลประโยชน์นี้กรณีที่ผู้เอาประกันเสียชีวิต
รับเงินคืน ณ ครบสัญญา 150% ของจำนวนเงินเอาประกัน บริษัทจ่ายผลประโยชน์นี้ให้ผู้เอาประกันขณะที่ยังมีชีวิตอยู่
04ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตามข้อกำหนดของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172)
03

บริษัทจ่ายเบี้ยประกัน หากเกิดกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ก่อนอายุครบ 60 ปี จากสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้น เบี้ยประกัน WP

02
เพิ่มความอุ่นใจได้ด้วยการแนบสัญญาเพิ่มเติมต่างๆ
* กรมธรรม์ฉบับนี้เป็นแบบที่มีเงินปันผลที่ไม่รับรองการจ่าย โดยบริษัทจะพิจารณากำหนดให้เมื่อถึง ณ สิ้นปีกรมธรรม์นั้นๆ และในกรณีคงเงินปันผลสะสมไว้กับบริษัท ปัจจุบันบริษัทกำหนดให้ดอกเบี้ยในอัตรา 2% ต่อปี (สำหรับรอบครึ่งปีปฏิทิน เริ่ม 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2559) ซึ่งอัตราดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทกำหนด ผู้เอาประกันสามารถตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย (ถ้ามี) ได้ที่เว็บไซต์ aia.co.th/th/help-support/announcement.html
[/av_textblock] [/av_three_fifth] [av_one_fifth min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” av_uid=’av-6fu8b’][/av_one_fifth] [av_section min_height=” min_height_px=’500px’ padding=’default’ shadow=’no-shadow’ bottom_border=’no-border-styling’ id=” color=’main_color’ custom_bg=’#faf9f3′ src=” attachment=” attachment_size=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” av_uid=’av-5xpgb’] [av_one_fifth first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” av_uid=’av-59hjf’] [/av_one_fifth][av_one_half min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” av_uid=’av-4nn4b’] [av_textblock size=” font_color=” color=” av_uid=’av-3nxxn’]

สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความคุ้มครอง

ชำระเบี้ยประกัน 20 ปีได้รับความคุ้มครองตลอดชีพ หรือจนอายุครบ 99 ปี


ผลประโยชน์
 • กรณีเสียชีวิต รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • กรณีมีชีวิตอยู่ รับเงินเมื่อครบสัญญาจำนวน 100%
  ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

[/av_textblock] [/av_one_half][av_one_fourth min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” av_uid=’av-3equ7′] [av_textblock size=” font_color=” color=” av_uid=’av-2y65n’]

สาระน่ารู้

[su_accordion] [su_spoiler title=”การประกันแบบตลอดชีพ คืออะไร” icon=”caret”]

การประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองตลอดชีพ ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างที่กรมธรรม์มีผลบังคับ บริษัทจะจ่ายเงินเอาประกันภัยให้ผู้รับประโยชน์ จุดประสงค์หลักของการประกันภัยแบบนี้คือการเตรียมเงินทุนให้บุคคลที่อยู่ในความอุปการะของผู้เอาประกันภัย หรือเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการรักษาตัวครั้งสุดท้ายและค่าทำศพเพื่อไม่ให้ตกเป็นภาระของคนอื่น

[/su_spoiler] [su_spoiler title=”เบี้ยประกัน คืออะไร” icon=”caret”]

จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระให้แก่บริษัทตามสัญญา เพื่อที่จะได้รับเงินผลประโยชน์หรือค่าสินไหมทดแทนเมื่อเสียชีวิต

[/su_spoiler] [/su_accordion] [/av_textblock] [/av_one_fourth] [/av_section] [av_textblock size=” font_color=” color=” av_uid=’av-24ydr’]

หมายเหตุ

 • การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง / ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

คุณสมบัติ

*เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • ชาย/หญิง อายุ 1 เดือน – 65 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • ชำระเบี้ยประกัน 20 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 250,000 บาทขึ้นไป
  รับส่วนลดเบี้ยประกันตามเงื่อนไข
[/av_textblock] [av_hr class=’default’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-1o5zf’] [av_textblock size=” font_color=” color=” av_uid=’av-14icf’] Credit : http://www.aia.co.th
[/av_textblock] [av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-jrogr3fd’ admin_preview_bg=”]
[/av_textblock]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *